Copy of Snippet "Thanh Toán Canva Pro "

Thanh toán Canva Pro

Cảm ơn anh chị hoàn thiện xong bước xác nhận trong Email
Tk đã hiện lên chữ Canva Pro Vĩnh Viễn rồi phải không?
Anh có thể theo dõi các video livestream hướng dẫn hoặc video có sẵn về các tính năng của Canva Pro tại link: CLICK NGAY
Thông tin thanh toán 
STK: 19026508104669 
Chủ TK: Do Ngoc Vuong Anh 
Ngân Hàng: Techcombank